Kim Maahr

Kim Maahr

62 år, Gulvmontør (formand)

Erhvervserfaring

Kommer fra Gulvfirmaet Pras efter 41 år.

Hvor langt tid har du været ansat?

Jeg har været ansat i Lambæk i 4 år.

Hvordan er din almindelige arbejdsdag?

Dagene kan være meget forskellige.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Fordeler arbejde blandt svende, samt udføre gulvarbejde, opmåling, regnskab, varetager formands møder m.m.

Hvad er din oplevelse af at være ansat i virksomheden?

Den er meget god. Vi har et godt sammenhold og samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger.

Hvilke forventninger er der til dig som medarbejder i virksomheden?

At løse opgaverne, jeg får tildelt bedst muligt.

Hvordan har din rejse i virksomheden været fra start til i dag? (stillinger, ansvarsområde og lign.)

Jeg er startet som Svend og er endt med at være formand, hvilket jeg også gjorde i tidligere firma.

Hvordan adskiller virksomheden sig fra andre arbejdspladser du tidligere har været på?

Kom fra et tilsvarende gulvfirma.

Hvad gør virksomheden til en god arbejdsplads?

De mennesker der arbejder her. Vi har et rigtig godt sammenhold.

Tilbage